Collegebericht

Het college is niet alleen belast met het voorbereiden van de besluiten die de raad moet nemen, het college moet de raad ook voorzien van alle informatie die deze nodig heeft om zijn werk goed te doen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld een toelichting op een besluit dat het college genomen heeft, informatie over de voortgang van een project, de aankondiging van nieuwe ontwikkelingen en meer van dit soort onderwerpen. Het gaat daarbij om onderwerpen waar de raad geen besluit over hoeft te nemen of pas in een later stadium.

Voor het verstrekken van dit soort informatie is het ‘collegebericht’ bedoeld, een informatief bericht van het college aan de raad, waar de raad – in ieder geval voorlopig – alleen kennis van neemt.
Dat betekent dat de collegeberichten een verzameling vormen van de meest uiteenlopende onderwerpen die in de gemeente aan de orde kunnen komen; ze worden door de Griffie op de website gepubliceerd omdat deze informatie ook voor anderen dan raadsleden van belang kan zijn.

Hieronder vindt u de collegeberichten per jaar.

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (258)

Exporteren naar

PDF Excel