A.C. (Annekee) Eggermont

A.C. (Annekee) Eggermont

Nevenfuncties als raadslid:

Lid Rekenkamercommissie

Lid Regiegroep IJmond

Lid commissie onderzoek Geloofsbrieven

 

Nevenfuncties in de maatschappij:

Voorzitter Kerkenraad (onbezoldigd)