B.W. (Bram) Diepstraten

B.W. (Bram) Diepstraten

Foto van B.W. (Bram) Diepstraten

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 27 maart 2014 tot: Functie: Raadslid
Logo van Velsen Lokaal
Fractie: Velsen Lokaal Periode: van: 15 december 2016 tot: Website: velsenlokaal.nl Functie: Fractievoorzitter
Logo van Presidium
Commissie: Presidium Periode: van: 14 december 2016 tot: Functie: Fractievoorzitter
Logo van Rekenkamercommissie
Commissie: Rekenkamercommissie Periode: van: 27 maart 2014 tot: Functie: Lid

Leeuweriklaan 2

1971 JV  IJmuiden

Tel. 06 36457975