Bart Tijl

Bart Tijl

Nevenfunctie als steunfractielid

Lid John van Dijk Fonds

 

Werkgever / functie:

Boogaard Assurantiën B.V., adviseur

 

 

Nevenfuncties in de maatschappij:

Penningmeester RKVV Velsen (geen vergoeding)