M. (Mireille) Koedijker

M. (Mireille) Koedijker

Nevenfuncties als raadslid:

Lid rekenkamercommissie

 

Werkgever / functie:

Parlan / fondsenwerver

 

Nevenfuncties in de maatschappij:

Bestuurslid SP Velsen (onbezoldigd)