Proclaimer

Proclaimer van de gemeenteraad van Velsen

Dit is de website van de gemeenteraad van Velsen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u ons dat wilt melden. Ook als u suggesties voor verbeteringen heeft of andere opmerkingen horen we die graag. U kunt ons bellen via 0255 567502 of mailen via het contactformulier.

Hoe snel beantwoorden wij uw e-mail/contactformulier?

De gemeenteraad streeft er naar om uw e-mail of melding via het contactformulier binnen drie werkdagen te beantwoorden. Dat betekent dat u binnen drie werkdagen antwoord krijgt op uw vraag/melding of dat u binnen drie werkdagen een reactie krijgt waarin beschreven staat wanneer u een antwoord mag verwachten.

Privacybescherming

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.  Informatie over bezoeken aan onze website wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren.

Auteursrechten

Alle informatie die via Raad.Velsen.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor gemeentelijke beeldmerken, -logo's en -fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. De gemeente of de gemeenteraad van Velsen is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op de website, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.