Colofon

Eindverantwoordelijkheid en eindredactie:

Gemeente Velsen
Raadsgriffie
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Telefoon: 0255-567502
E-mail: griffie@velsen.nl

Technische realisatie:

GemeenteOplossingen.nl

Postbus 2054
9704 CB Groningen
Telefoon: (050) 575 78 48

Foto Openingspagina:

Marco Stoker – www.marcostoker.nl