VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 16-06-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
19.30 - 22.30 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage