VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 26-05-2011 18:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
8
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage