VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 30-06-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: T. Mastenbroek-Wesseling
Griffier: J.P.E.M. Huijs
19.30 - 23.00 4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage