VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 30-05-2011 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: T. Mastenbroek-Wesseling
Griffier: J.P.E.M. Huijs
20.30 - 22.30 7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage