VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 21-06-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: T. Mastenbroek-Wesseling
Griffier: J.P.E.M. Huijs
19.30 - 22.40 0
Algemene bijlage
PLEIN-120621-notulen sessie perspectiefnota.doc (pdf, 216 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage