VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 24-09-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.B.E. Dreijer
19.30-21.00 uur 7
Griffier: J.P.E.M. Huijs
21.30-22.00 3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage