VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 12-09-2013 19:30 uur


Raadzaal
2
Schoonenbergzaal
Voorzitter: M.M. Gregoire
Griffier: S. Neeskens
19.30 - 21.00 2
Raadzaal
21.30-23.00 3
Algemene bijlage
130912-00-agenda.doc (pdf, 36.5 KB)
130912-sessie 1-kort verslag regionale mobiliteitsvisie IJmond.doc (pdf, 62.5 KB)
130912-sessie 2-kort verslag startnotitie vrijwillige inzet.doc (pdf, 48 KB)
130912-sessie 3-kort verslag bijdrage nieuw woonruimteverdeelsysteem.doc (pdf, 58 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage