VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 14-03-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.B.E. Dreijer
Griffier: C.A. Mul
3
Schoonenbergzaal
Voorzitter: M.M. Gregoire
Griffier: S. Neeskens
3
Algemene bijlage
130314-sessie 0-agenda.doc (pdf, 33.5 KB)
130314-sessie 1-Inspraakreactie dhr Bakker.pdf (pdf, 44.31 KB)
130314-sessie 1-Inspraakreactie Stichting Santpoort.pdf (pdf, 102.58 KB)
130314-sessie 1-Inspraakreactie Woongemeenschap Santpoort.doc (pdf, 128 KB)
130314-sessie 1-kort verslag startdocument Santpoort-Zuid.doc (pdf, 50.5 KB)
130314-sessie 2-kort verslag PIP Zeetoegang IJmond.doc (pdf, 47 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage