VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 24-01-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H. Wijkhuisen
Griffier: C.A. Mul
19.30 - 21.00 10
Schoonenbergzaal
Voorzitter: M.M. Gregoire
Griffier: S. Neeskens
19.30 - 21.00 4
Rooswijkzaal
Voorzitter: R. Cruz Linde
Griffier: A.F.K. Klinkenberg
19.30 - 21.00 5
Raadzaal
Voorzitter: E.H. Zorgdrager-van Laar
Griffier: C.A. Mul
21.30 - 23.00 4
Algemene bijlage
130124-sessie 1-Inspraakreactie dhr Zwakman 2.doc.pdf (pdf, 51.84 KB)
130124-sessie 1-Inspraakreactie winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden.doc.pdf (pdf, 64.9 KB)
130124-sessie 1-Inspreekreactie van dhr Geels.doc (pdf, 27.5 KB)
130124-sessie 1-kort verslag kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden.doc (pdf, 58 KB)
130124-sessie 2-kort verslag project de ring.doc (pdf, 34 KB)
130124-sessie 3-kort verslag kadernota info advies clientonderst.doc (pdf, 48 KB)
130124-sessie 4-kort verslag voortgangsrapportage economische agenda.doc (pdf, 50.5 KB)
130124-Sessie-00-agenda.doc (pdf, 41 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage