VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 31-10-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: T. Mastenbroek-Wesseling
Griffier: C.A. Mul
19.30-21.00 uur 7
Schoonenbergzaal
Voorzitter: H. Kat
Griffier: A.F.K. Klinkenberg
19.30-21.00 uur 3
Rooswijkzaal
Voorzitter: G.J.W. van der Hulst
Griffier: S. Neeskens
19.30-21.00 uur 4
Raadzaal
Voorzitter: R. Cruz Linde
Griffier: C.A. Mul
21.30-23.00 uur 3
Schoonenbergzaal
Voorzitter: E.H. Zorgdrager-van Laar
Griffier: S. Neeskens
21.30-23.00 uur 7
Algemene bijlage
131031-sessie 1-kort verslag Grote Buitendijk Hofgeest.doc (pdf, 43 KB)
131031-sessie 1-presentatie Grote Buitendijk.ppt (pdf, 5.6 MB)
131031-sessie 2-kort verslag Rekenkameronderzoek WMO.doc (pdf, 46.5 KB)
131031-sessie 3-kort verslag 2e bestuursrapportage 2013 Velsen.doc (pdf, 41.5 KB)
131031-sessie 4-kort verslag Provinciaal inpassingsplan zeesluis.doc (pdf, 41.5 KB)
131031-sessie 4-presentatie nieuwe zeesluis.ppt (pdf, 2.5 MB)
131031-sessie 5-kort verslag financiele verordening.doc (pdf, 31.5 KB)
131031-sessie-00-agenda.doc (pdf, 45.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage