VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 13-02-2014 19:30 uur


Raadzaal
19.30-21.00 4
21.30 uur 9
Algemene bijlage
140213-Kort verslag sessie 1-LVVP.doc (pdf, 47 KB)
140213-Kort verslag sessie 2-Financiële verordening.doc (pdf, 37.5 KB)
140213-sessie-00-agenda.doc (pdf, 32.5 KB)
Nieuwsbrief Raadsplein carrousel 13 februari 2014.pdf (pdf, 53.86 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage