VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 18-06-2014 19:00 uur


Raadzaal
6
Algemene bijlage
140618-Algemene beschouwingen CDA.docx.doc (pdf, 30.5 KB)
140618-Algemene beschouwingen CU.docx (pdf, 16.81 KB)
140618-Algemene beschouwingen D66V.docx (pdf, 16.96 KB)
140618-Algemene beschouwingen GL.docx (pdf, 14.88 KB)
140618-Algemene beschouwingen LGV.docx (pdf, 16.81 KB)
140618-Algemene beschouwingen PvdA.docx (pdf, 21.71 KB)
140618-Algemene beschouwingen VL.docx (pdf, 21.75 KB)
140618-sessie-00-agenda.doc (pdf, 31.5 KB)
140618-sessie-01-kort verslag Perspectiefnota.doc (pdf, 39 KB)
Collegebericht 95 van 2014-meicirculaire 2014.pdf (pdf, 175.23 KB)
meicirculaire-gemeentefonds-2014.pdf (pdf, 3.09 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage