VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 19-06-2014 19:30 uur


Raadzaal
11
Schoonenbergzaal
19.30-21.00 uur 2
Rooswijkzaal
5
Raadzaal
3
Schoonenbergzaal
10
Algemene bijlage
140619-sessie-00-agenda.doc (pdf, 41 KB)
140619-sessie-01-kort verslag bestemmingsplan SaZ.doc (pdf, 37 KB)
140619-sessie-02-kort verslag verantwoordingsnota toezicht en handhaving 2013.docx (pdf, 21.82 KB)
140619-sessie-04-kort verslag startdocument Velsen-Noord.doc (pdf, 42.5 KB)
140619-sessie-05-kort verslag jaarrekening en jaarverslag 2013.docx (pdf, 19.55 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage