VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 16-04-2015 19:30 uur


Raadzaal
3
Algemene bijlage
150416-sessie-01-kort verslag-VANG HVC.pdf (pdf, 50 KB)
150416-sessie-01-presentatie afvalscheiding obv richtingennotitie.pdf (pdf, 1.07 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage