Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Carrousel
Datum: 21-04-2016 19:30:00 uur


Raadzaal
2
8
4
7
Algemene bijlage
160421-sessie-1A-kort verslag startdocument Velserbroek.pdf (pdf, 21.7 kB)
160421-sessie-1A-aanvullende beantwoording rondvraag door dhr Vennik.pdf (pdf, 14.4 kB)
160421 Verslag sessie Bijdrage Velsen aan Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP).pdf (pdf, 21.3 kB)
160421-sessie-00-agenda.pdf (pdf, 23.5 kB)
Nieuwsbrief Raadsplein Sessies 21 april 2016.pdf (pdf, 63.8 kB)
160421-verslag verbeteren p&c en app.pdf (pdf, 23.2 kB)
160421-sessie-1B-kort verslag structuurvisie (pdf, 116.4 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage