Carrousel 12 april 2017 19:30:00

laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  19.30 uur Verkeersstructuur centrum IJmuiden

  Raadzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  De gemeenteraad moet een keuze maken over de gewenste verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden. Het gaat onder andere om de volgende voorstellen:
  - Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring, wegcategorie 30 km/uur handhaven;
  - Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur;
  - Oosterduinplein: blokkade voor autoverkeer opheffen, 30 km/uur verbinding maken met Oosterduinweg;
  - Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren ten zuiden van Rijnstraat, wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur.
  laden...
 • 2

  21.15 Strategische Agenda Velsen

  Raadzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  In 2011 is de visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. De eerste stappen om deze visie te bereiken zijn vastgelegd in de strategische agenda die loopt tot en met 2016. Daarom is het tijd voor een herijking van de agenda. De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken.
  Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners worden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen van 1 van de vier vraagstukken. De oproep aan iedereen is: ‘Beweeg mee, denk mee en doe mee aan de toekomst van Velsen!’.
  laden...
 • 3

  19.30 uur Proces en ambitie Kustvisie

  Schoonenbergzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  In september 2016 is de Kustvisie besproken met de raadsleden. Nu ligt er een aangepast Ambitiedocument Kustplaats IJmuiden aan Zee, dat richting geeft aan de gebiedsontwikkeling. Uiteindelijk wordt in het Ontwikkelplan de ambitie uitgewerkt tot een haalbaar plan dat als basis kan dienen voor een nieuw bestemmingsplan.
  laden...
 • 4

  21.15 uur Agenda sportaccommodaties Velsen

  Schoonenbergzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  De nota sportaccommodaties 2010-2015 is in 2016 geëvalueerd. Er is nu een startnotitie opgesteld voor een nieuwe agenda sportaccommodaties met een aantal thema’s. De raad kan aangeven of zij zich kunnen vinden in deze thema’s en nieuwe thema’s aangeven.
  laden...
 • 5

  19.30 uur Nota Dierenwelzijn Velsen

  Rooswijkzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  Er ligt een voorstel voor een nieuwe, actuele nota Dierenwelzijn Velsen. In de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede samenwerking van het welzijn van dieren in de gemeente Velsen. Deze samenwerking verdient het om voortgezet te worden. In de nota wordt ook de noodzaak van educatie, voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld toegelicht.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)