Carrousel 13 juli 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1.1

  Startnotitie Skaeve Huse

  Raadzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het realiseren van Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek, om te beginnen met drie wooneenheden. Skaeve Huse zijn eenvoudige wooneenheden. Skaeve Huse is gericht op re-integratie van bewoners in een normale woonomgeving toegespitste op zorg en begeleiding. De bestemming wordt hiervoor gewijzigd van ‘agrarisch-kwekerij’ in ‘wonen’.
  laden...

  Fragmenten:

 • Vervolg van sessie 21 juni j.l. In maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten om een bedrag te reserveren voor een gebouw voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Op basis van de resultaten hiervan wordt de raad voorgesteld om in te stemmen een kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van een groeimodel.
  laden...
 • 2.1

  Bestemmingsplan Santpoort Noord

  Schoonenbergzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  Vanaf 3 maart 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord zes weken ter visie gelegen. Het gaat om het mogelijk maken van o.a. standplaatsen, een muziektent, meer bouwmogelijkheden of juist minder, bouwhoogten, mogelijk maken van evenementen. Hierover zijn 13 zienswijzen ingediend en deze geven deels aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  laden...
 • 2.2

  Bestemmingsplan KPN locatie

  Schoonenbergzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  laden...
 • laden...
 • 3.1

  19.30-21.00 uur Kadeterrein Grote Hout

  Rooswijkzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  Er is principe overeenstemming bereikt met TMA Grote Hout BV over de uitgifte van het kadeterrein Grote Hout. Het terrein wordt deels in erfpacht uitgegeven en deels verhuurd aan TMA. Wel moet de raad instemmen met het hanteren van drie uitgangspunten voor de erfpacht- en huurovereenkomst en wijkt daarmee af van de kadernota Grondprijzen.
  laden...
 • 3.2

  21.30-23.00 uur Wijziging Woonvisie 2025

  Rooswijkzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  De gemeente wijzigt de Woonvisie 2025. In Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Velserbroek en Santpoort-Zuid wordt meer nadruk gelegd op sociale huurwoningen en in IJmuiden en Velsen-Noord meer op koop- en markthuurwoningen. Hiermee wordt ingezet op meer spreiding van de sociale huurwoningvoorraad over de gemeente en meer markt-/middensegmenthuurwoningen voor woningzoekenden die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)