Carrousel 18 mei 2017 19:30:00

laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderstukken:

Agenda

 • 1

  Verkeersstructuur centrum IJmuiden

  Raadzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  De gemeenteraad maakt een keuze over de gewenste verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden. Het gaat onder andere om de volgende voorstellen:
  - Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring, wegcategorie 30 km/uur handhaven;
  - Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur;
  - Oosterduinplein: blokkade voor autoverkeer opheffen, 30 km/uur verbinding maken met Oosterduinweg;
  - Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren ten zuiden van Rijnstraat, wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur.
  laden...
 • 2

  19.30 uur Woonagenda 2018

  Schoonenbergzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  Als uitwerking van de Woonvisie en voorbereiding op het ‘bod’ van de corporaties heeft het college in 2016 de Woonagenda 2017-2021 opgesteld. In de Woonagenda staat wat het college van de corporaties verwacht en wat de gemeentelijke bijdrage kan zijn bij het realiseren van de ambities. Voor de periode 2018-2022 is de Woonagenda op een aantal punten geactualiseerd.
  laden...
 • 3

  circa 21.00 uur Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009

  Schoonenbergzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  Er komt een nieuwe wijze van huisvuilinzameling voor bewoners van laagbouwwoningen in Santpoort-Noord en Zuid, Driehuis, in buitengebieden, Velsen-Zuid en een klein deel van IJmuiden. Zij krijgen een extra mini-container voor de inzameling van plastic-, metalen- en drankverpakkingen. Daarnaast wordt de minicontainer voor restafval nog slechts 1x per vier weken geleegd. Voor deze wijziging is het nodig dat de gemeenteraad de verordening aanpast.
  laden...
 • 4

  Algemene subsidieverordening Velsen 2017

  Rooswijkzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  De subsidieverordening 2003 is aangepast door wijziging in wet- en regelgeving op Europees niveau. Ook is de afstemming in de regio IJmond is meegenomen. Zo is o.a. de uiterlijke aanvraagdatum van een structurele subsidie verplaatst van 1 juli naar 1 oktober.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)