Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Carrousel, 22 juni 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Perspectiefnota 2017 In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende kosten in de begroting definitief vast. Het college stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln uit de Algemene Reserve. Met deze middelen wordt verder geïnvesteerd in de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven daarvoor zijn: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en Samenspel inwoners-partners-overheid. De raad bespreekt de perspectiefnota in de raadsbrede sessie en stelt deze vast in de raadsvergadering van 6 juli 2017.

Datum:
22 jun. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (5)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal