Carrousel 23 maart 2017 19:30:00

laden...

Kijk of luister mee

 

Vergaderstukken:

Agenda

 • 1

  19:30 uur Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen 2017

  Raadzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  De gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland hebben samen de Huisvestingsverordening geëvalueerd en geactualiseerd. De verordening biedt gemeenten de mogelijkheid om onwenselijke effecten van schaarste aan sociale huurwoningen tegen te gaan. Er zijn een aantal (technische) verbeterpunten doorgevoerd. Enkele wijzigingen in de Huisvestingswet zijn verwerkt in de verordening, waaronder de voorrangspositie van vergunninghouders.
  laden...
 • 2

  19:30 uur Bestemmingsplan Binnenhaven

  Schoonenbergzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  Het plangebied ‘Binnenhaven’ ligt ten zuiden van het centrum van IJmuiden en wordt omsloten door de Zeeweg, Velserduinweg en de Appelboomstraat. Er komen 50 eengezinswoningen. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. De reacties gaan onder andere over de ontsluiting van het binnenterrein en de realisatie van voldoende parkeergelegenheid. De reacties hebben niet tot wijziging van het bestemmingsplan geleid.
  laden...
 • 3

  19:30 Beleidsplan en -kaart Archeologie Velsen

  Rooswijkzaal, U kunt inspreken bij de sessie
  Overal in Velsen zijn sporen terug te vinden van een eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. Op basis van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) en diverse andere ontwikkelingen op gebied van omgevingsrecht, wordt de relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening steeds sterker. De trend daarbij is dat verantwoordelijkheden voor het archeologisch erfgoed steeds meer naar de gemeenten gaan. Via de nu opgestelde Beleidsnota Archeologie Velsen en de Beleidskaart Archeologie Velsen(BAV) geeft de gemeente Velsen invulling aan deze verantwoordelijkheden.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)