IJmondcommissie 27 juni 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • Een presentatie over de stand van zaken, gebaseerd op de nu bekende informatie over het eerste kwartaal 2017. Basis hiervan is onder andere de informatie die van de zorgaanbieders is ontvangen ten aanzien van hun kwartaalresultaten. Daarna een korte stand van zaken op de strategische doelen uit de Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond: integrale toegang, versterken zelforganisatie van inwoners, samenhangende aanpak en meer grip. De voorzitters Wmo en andere adviesraden zijn tevens uitgenodigd.
    laden...
  • Aan de raadsleden van de IJmondcommissie wordt gevraagd mee te denken over de thema’s en beleidsdoelen van het IJmondiale beleidsplan jeugd dat op dit moment wordt geschreven. Op basis van het voorwerk dat al is uitgevoerd ligt er een gespreksnotitie voor het regionale deel van het beleidsplan. Het beleidsplan wordt IJmondiaal opgesteld en aangevuld met lokale paragrafen.
    laden...