VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 01-04-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
4
1
1
1
2
2
1
Algemene bijlage
PLEIN-100401-besluitenlijst Raad.doc (pdf, 56.5 KB)
PLEIN-100401-notulen Raad.doc (pdf, 81.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage