VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 10-06-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
2
1
3
4
1
1
1
Algemene bijlage
PLEIN-100610-besluitenlijst.pdf (pdf, 114,92 KB)
PLEIN-100610-notulen Raad.pdf (pdf, 295,19 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage