VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 11-03-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
3
1
Algemene bijlage
PLEIN-100311-besluitenlijst Raad.doc (pdf, 42.5 KB)
PLEIN-100311-notulen Raad.doc (pdf, 65.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage