VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 16-12-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
4
1
1
4
3
1
3
2
Algemene bijlage
PLEIN-101216-besluitenlijst.pdf (pdf, 107.15 KB)
PLEIN-101216-notulen Raad.pdf (pdf, 216.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage