VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 28-04-2010 21:15 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
1
0
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
PLEIN-100428-besluitenlijst.pdf (pdf, 78.59 KB)
PLEIN-100428-notulen.pdf (pdf, 165.15 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage