VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 09-09-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
4
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
2
2
2
Algemene bijlage
PLEIN-100909-besluitenlijst.pdf (pdf, 39.16 KB)
PLEIN-100909-notulen Raad.pdf (pdf, 90.55 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage