VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 01-12-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
1
5
1
2
3
2
1
3
2
3
1
2
2
4
2
14
1
1
1
Algemene bijlage
PLEIN-111201-besluitenlijst-gecorr.pdf (pdf, 69.02 KB)
PLEIN-111201-notulen Raad.doc (pdf, 414 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage