VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 13-01-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
1
2
1
1
2
1
2
1
1
Algemene bijlage
PLEIN-110113-gewijzigde besluitenlijst.pdf (pdf, 82,93 KB)
PLEIN-110113-notulen Raad.pdf (pdf, 275,08 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage