VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 13-10-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
2
1
2
2
2
2
2
1
2
3
3
2
Algemene bijlage
PLEIN-111013-besluitenlijst Raadsvergadering.pdf (pdf, 49.63 KB)
PLEIN-111013-notulen Raadsvergadering.pdf (pdf, 45.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage