VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 14-04-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
2
1
2
2
2
6
Algemene bijlage
PLEIN-110414-besluitenlijst.pdf (pdf, 117.73 KB)
PLEIN-110414-notulen Raad.pdf (pdf, 340.72 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage