VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 16-06-2011 21:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
4
4
2
2
3
2
1
2
2
3
2
Algemene bijlage
PLEIN-110616-besluitenlijst.pdf (pdf, 114.14 KB)
PLEIN-110616-notulen Raad.pdf (pdf, 207.73 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage