VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 19-05-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
2
3
1
2
Algemene bijlage
PLEIN-110519-besluitenlijst.pdf (pdf, 97.59 KB)
PLEIN-110519-notulen Raad.pdf (pdf, 209.63 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage