VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 22-09-2011 21:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
0
3
2
1
2
2
1
3
3
2
2
0
Algemene bijlage
PLEIN-110922-besluitenlijst raadsvergadering.pdf (pdf, 113.57 KB)
PLEIN-110922-notulen raadsvergadering.pdf (pdf, 263.26 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage