VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 24-03-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
2
2
Algemene bijlage
PLEIN-110324-besluitenlijst Raad.pdf (pdf, 100.2 KB)
PLEIN-110324-notulen Raad.pdf (pdf, 240.97 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage