VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 03-02-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
1
2
2
Algemene bijlage
PLEIN-110203-besluitenlijst.pdf (pdf, 103.77 KB)
PLEIN-110203-notulen Raad.doc (pdf, 235.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage