VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 11-10-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
5
5
Algemene bijlage
PLEIN-121011-besluitenlijst gew.doc (pdf, 57.5 KB)
PLEIN-121011-notulen Raad.doc (pdf, 178 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage