VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 13-12-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
0
3
1
Griffier: J.P.E.M. Huijs
2
2
5
2
3
1
3
Algemene bijlage
PLEIN-121213-besluitenlijst.doc (pdf, 96,50 KB)
PLEIN-121213-notulen Raad (pdf, 230,50 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage