VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 19-01-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
1
1
2
5
3
1
2
Algemene bijlage
PLEIN-120119-besluitenlijst.pdf (pdf, 103.63 KB)
PLEIN-120119-notulen Raad.pdf (pdf, 261.59 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage