VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 20-09-2012 22:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
2
1
5
3
1
3
1
Algemene bijlage
PLEIN-120920-besluitenlijst.doc (pdf, 80.5 KB)
Plein-120920-notulen Raad.doc (pdf, 160.5 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage