VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 29-03-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
2
2
3
2
Algemene bijlage
PLEIN-120329-besluitenlijst.pdf (pdf, 85.01 KB)
PLEIN-120329-notulen raadsvergadering.pdf (pdf, 286.39 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage