VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 31-05-2012 20:15 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
6
2
2
3
3
1
3
3
4
1
1
1
6
Algemene bijlage
PLEIN-120531-besluitenlijst.pdf (pdf, 127.38 KB)
PLEIN-120531-notulen Raad.pdf (pdf, 300.3 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage