VergaderingVergadering van Raadsvergadering
Datum: 05-07-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: F.M. Weerwind
Griffier: J.P.E.M. Huijs
0
0
2
1
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
1
1
2
Algemene bijlage
PLEIN-120705 voortgezet 120709-besluitenlijst Raad.pdf (pdf, 593 KB)
PLEIN-120705 voortgezet 120709-notulen Raad.pdf (pdf, 554.33 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage